top of page
Sevimli Defterler

Blog

Malalarımızda kullandığımız semboller ve anlamları


Hem malalarımızda hem de `İnci Sembol Mala` serimizde severek kullandığımız sembollerin anlamlarını ve bizim için ne ifade ettiklerini basit bir dille bu yazıda anlatmaya çalıştık. Umarız sizin için de kolayca dönüp bakabileceğiniz keyifli bir referans oluştururlar.

Semboller ve Anlamları

Kutsal Geometri: Kutsal Geometri son derece geniş ve detaylı bir konu ve basitçe özetlenerek anlatılması epeyce zor. Bununla birlikte tasarımlarımızda severek kullandığımız iki bilinirliği yüksek sembolün anlamlarından kısaca bahsetmeye çalışacağız.Yaşam Tohumu: 7 adet aynı çapta çemberin bir araya gelmesiyle oluşan Yaşam Tohumu yaratımın 7 aşamasını temsil eder. Yaşam Çiçeği sembolünün ise temelini oluşturur. Aynı zamanda evrendeki süreçlerin ve olayların birbirinin içine geçmişliği, bağlantısı ve uyumunu temsil eder. Eski zamanlarda gebe kalmaya çalışan kadınların Yaşam Tohumu sembolüyle çalıştığı bilinmektedir.

Yaşam Çiçeği: Birbiri içine geçmiş eş çapta çemberlerden oluşan ve Kutsal Geometrinin en temel sembollerinden olan Yaşam Çiçeği bir çok inanışta kendine yer bulmakta ve ilk izlerine Mısır’daki Osiris tapınağında rastlanmaktadır. Yaratımı ve her şeyin birliğini, yaşamın ve evrenin içindeki kaosun arkasındaki düzeni, münferit her oluşumun birbiriyle olan bağlantısını temsil eder. Hepimizin aynı kaynak ve ilahi plandan meydana geldiğimizi anlatır ve yine aynı kaynak ve ilahi planda birbirimizle bağlı ve bir olduğumuzu hatırlatır.

Fatma (Hamsa)’nın Eli: Ülkemizde daha çok Fatma Ana Eli, Fatma’nın eli olarak bilinse de genel ismi Hamsa Eli olarak geçen bu sembol korumanın en güçlü sembollerinden biridir. Bereket sembolü olarak "işime, aşıma Fatma’nın Eli değsin" diyerek de kullanılmakta olan bu sembol İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Budizm inançlarının tamamında kullanılmaktadır. Güzel talih, mutluluk, sağlık ve sevgi getirdiğine, özellikle kadınları ilahi seviyede koruduğuna inanılır.

Lotus Çiçeği: Saflığın ve aydınlanmanın sembolü olan Lotus Çiçeği özellikle Doğu Kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kökleri kirli ve çamurlu suların içine uzansa da yüzeyde muazzam güzellikte açan bir çiçektir Lotus... Aynı zamanda Lotus üzerine gelen kirli suları silkeleyerek daima tertemiz kuma özelliğine sahiptir.

Mindfulness pratiklerinin ustalarından Thich Nhat Hanh "No Mud, No Lotus ~ Çamur Yoksa, Lotus da Yok" sözüyle ruhlarımızın büyümesi ve gelişmesi için hayatın çamuru yani acısının olduğu gibi kabulünden bahseder. Burada aynı zamanda Elizabeth Kübler Ross ‘un "Beautiful people do not just happen" * ve dilimizde de sıkça kullanın "acıyı bal eylemek" sözü akıllara geliyor. Hayatın çamurlarından çiçekler açtırmak isteyenler ve yepyeni başlangıçlar için...

* "The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation,