photo (20 of 56).jpg

7 Çakra Taşları

Kök Çakra: “Varım” / “I am”; LAM | Muladhara

Temsiliyeti: Köklenme, Topraklanma, bu dünyaya, hayata olan bağlılık, maddi dünya ve finansal konular ile olan ilişki, fiziksel güç ve enerji, tuttuğunu koparma, hayata karşı güçlü duruş, kendini güvende hissetme.

Renk: Kırmızı

Elementi: Toprak

Taşları: Kırmızı Akik, Hematit, Siyah Turmalin, Dumanlı Kuvars, Obsidiyen, Hematoid Kuvars

Bağlı olduğu hormonal bez: Adrenalin Bezleri

Sakral Çakra: “Hissediyorum” / “I feel”; VAM | Svadisthana

Temsiliyeti: Arzular, duygular, yaratıcılık, sosyallik, eğlence, zevk, hayattan keyif alma, cinsellik, cinsel kimlik

Renk: Turuncu

Element: Su

Taşları: Akik, Güneş Taşı, Turuncu Kalsedon, Granat

Bağlı olduğu hormonal bez: Üreme bezleri

Solar Plexus Çakra: “İstiyorum” / “I will”; RAM | Manipura

Temsiliyeti: İrade, Teslimiyet, Kontrol ve Güven Duygusu, Liderlik,

Renk: Sarı

Elementi: Ateş

Taşları: Sitrin, Sarı Kalsedon, Sarı Akik

Bağlı olduğu hormonal bez: Pankreas